Mae Phim är en liten genuin fiskeort som ligger utmed Rayong Beach, en flera mil lång strand på östra sidan av Siamviken där en västerlänning – farang – så sent som 2005 väckte uppmärksamhet.

Mae Phim är Bangkokbornas badparadis och här upplever man det äkta Thailand med en skön och avstressande atmosfär, till skillnad från högljudda och kommersiella charterorter som ex.vis Phuket.

Viktig info

Avbeställningsskydd, GDPR, betalningsvillkor, resegarantier, bokningsavgifter, reseförsäkring, avbeställning av resa, Allmänna- och särskilda resevillkor
Vi uppmanar våra gäster att se till att ni har avbeställningsskydd och reseförsäkring. Kontakta därför i samband med bokning ert försäkringsbolag för att få veta exakt viken försäkring ni behöver. Har man inte en sådan och blir sjuk strax före avresan eller under resan innebär det att man inte får några pengar tillbaka. Avbeställningsskydd och reseförsäkring är därför en billig försäkring.

Observera att vissa kredit- och bankkort erbjuder sina kunder ett avbeställningsskydd och reseförsäkring som dock i många fall är mycket sämre än det som ingår i en hemförsäkring och täcker väldigt lite. Kontakta därför den som ställt ut kortet och jämför de beloppsgränser och regler (vilka är väldigt olika från kort till kort) som gäller för just ert kort med er hemförsäkring.

Resegarantier
Självklart har vi den resegarantier Kammarkollegiet bestämt att vi ska ha, f.n. är det minst 1,5 miljoner SEK och ibland är det – beroende på tid på året – högre än så, se mer om det på www.kammarkollegiet.se

Avbeställnings-och försäkringsskydd
Vi uppmanar våra gäster att ni kontrollerar med era försäkringsbolag att ni har bådadera, se nedan ang. Allmänna och Särskilda resevillkor.

Hotellrum, allergier och kostönskemål
Har ni speciella önskemål vid beställning av resan ang. allergier eller kostönskemål samt kring dubbelrum, ex. vis dubbelsäng eller två enkelbäddar och/eller på vilken våning ni vill bo ber vi er tala om detta vid bokningstillfället så förmedlar vi ert önskemål till hotellet. Observera dock att personer av samma kön som delar dubbelrum med varandra alltid får separata bäddar om man inte bett om annat.

Bagaget
Observera att det i resväskorna inte får finnas något som av försäkringsbolagen klassas som stöldbegärlig egendom, t. ex. kameror, smycken m.m. Skulle en väska försvinna under flyg- eller annan del av resan ersätts sådana saker inte av något försäkringsbolag eller oss. Därför måste sådana saker finnas i ert handbagage som hålles under uppsikt. Är ni osäker på vad ert försäkringsbolag klassar som stöldbegärlig egendom råder vi er att kontakta dem.

Prisändringar
Vi förbehåller oss rätt att ändra priset på grund av ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan med minst 60:-. Prishöjningen får ske med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av det slag som anges i denna bestämmelse. Om resenären begär det är arrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats och denna begäran ska då ha inkommit före avresan, inte under resan eller efter hemkomst. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som anges i denna bestämmelse, minskar. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

Bokningsavgift och betalningsvillkor

Bokningsavgiften är 20% av resans pris men vid ev. förlängning av en resa – till ex. vis Thailand där separat och/eller individuell flygbiljett behövs – utgår dock en högre summa och vad gäller slutinbetalning av resa vars pris är upp till 15.000:- ska den göras senast 40 dagar före avresan och är resans pris däröver ska den göras senast 70 dagar före avresan.

Anmärkningar och reklamationer
Om det under resan uppstår något ni inte är nöjd med ska ni på gruppresor omedelbart kontakta reseledaren eller lokalguiden. Är er resa på egen hand ska ni kontakta vårt servicekontor eller ringa det tel.nr som står på er voucher så att rättelse och ev. kompensation kan ske direkt. Reklamation och kompensationskrav efter hemkomst kan vi därför inte acceptera.

Utländska medborgare
Gäster som är eller har varit utländska medborgare måste själv undersöka vilka regler för pass och visum som gäller.

Pass
Observera att ert pass måste vara giltigt minst 6 månader efter hemkomsten från resmålet (gäller ej inom de nordiska länderna inkl. Island).

Tips inför längre flygresor
För egen del brukar jag alltid på ex.vis Thailand- och Minnesotaresorna använda stödstrumpor och vid sovdags – för att kunna vila något så när ostört – även använda både hörselproppar och ögonbindel.

Allmänna- och Särskilda resevillkor om bl.a. avbeställning av resa
Utöver Konsumentverkets Allmänna villkor för paketresor du kan se på https://www.hallakonsument.se/omrade/paketresa/   gäller följande Särskilda resevillkor för våra resor;

Vid ev. avbeställning som sker senare än 100 dagar före avresan erläggs en kostnad motsvarande hela flygbiljetten inkl. flygskatter och övriga avgifter samt 50% av resans resterande pris och vid avbeställning senare än 90 dagar före avresan återbetalas ingen del av resans pris. Sker avbeställning efter det att flygbiljett betalats och blivit utskriven kan inte den kostnaden (inkl. flygskatter och övriga avgifter) återbetalas och bl.a. därför är det väldigt viktigt att ni har avbeställningsskydd.

Vid individuella resor (d.v.s. resor som ej följer gruppresornas flygtider utan har separata ut- och/eller hemresetider p.g.a. ex. vis förlängning eller förkortning av resan) återbetalas ingen del av den betalning som gjorts oavsett när en ev. avbeställning sker.

Vid ev. avbeställning tidigare än 100 dagar före avresan utgår en expeditionsavgift per person som är densamma som bokningsavgiften – oavsett bokningsavgiftens storlek – och vid en ev. förlängd/förkortad resa till ex. vis Thailand och/eller vid avresa från annan flygplats än resans ordinarie avreseflygplatser hela den inbetalda summan.

Allt det ovanstående gör att vi verkligen rekommenderar er att se över ert försäkringsskydd så detta täcker alla kostnader som på det sättet kan uppkomma vid en ev. avbokning av er resa.

Information om GDPR

Detta är en lagändring som berör bl.a. våra gäster och CK:s Resor AB som företagare. GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddsförordning från EU som blev en lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. GDPR kommer ersätta den nuvarande lagen Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU. Inom varje EU-medlemsland finns en tillsynsmyndighet som kommer kontrollera detta. I Sverige heter denna myndighet Integritetskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen. De uppgifter som CK:s Resor AB sparar är; namn/företagsnamn, ev. födelsetal (inte de fyra sista siffrorna, de ber vi aldrig om), e-post adress, gatuadress, telefonnummer. Vi sparar uppgifterna för att kunna hantera bokningarna från er gentemot ex. vis hotell, rederier och flygbolag och för att kunna skicka ut våra nyhetsbrev. När du gör din bokning hos CK:s Resor ger du oss dessa uppgifter och i samband med din bokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullgöra avtalet gentemot dig. Du har rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort samt att sluta sända nyhetsbrev och det gör du enklast genom att i listin ovan klicka på ”kontakta” och där helt enkelt endast skriva ordet Avregistrera.. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter eller delar av dem (bokförings- och skattelagstiftning). I så fall sparas enbart de personuppgifter som vi är skyldig att spara för att uppfylla sådana legala skyldigheter. Har du några frågor kring detta kan du läsa mer på www.datainspektionen.se

Ladda ner denna information i pdf-format
Viktig info